بیشتر بدانید !

- رمز عبور شما قبلا برایتان ایمیل شده است
-واحد پول بازی شیتیل و واحد پول جهت برداشت تومان می باشد، حتما قوانین را مطالعه فرمایید
-میتوانید تا سقف تعیین شده بر روی هر سوال سرمایه گذاری کنید
-سوالات در سطوح و دسته های مختلف قابل انتخاب هستند
-با استفاده از افزایش موجودی میتوانید حساب خود را شارژ نمایید
-حداقل میزان موجودی جهت برداشت پنجاه هزار تومان می باشد